Isosteric conversion of protein carboxyl groups into carboxamide groups. II. Application to lysozyme

C. Kooistra, L.A.A.E. Sluyterman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademic

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)357-367
Aantal pagina's11
TijdschriftInternational Journal of Peptide & Protein Research
Volume29
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 1987

Citeer dit