Isomerization effect on the heat capacities and phase behavior of oligophenyls isomers series

A.S.M.C. Rodrigues, M.A. Alves da Rocha, L.M.N.B.F. Santos

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  7 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)78-83
  Aantal pagina's6
  TijdschriftThe Journal of Chemical Thermodynamics
  Volume63
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2013

  Citeer dit