Isolation of novel bacteria strains providing degradation of 2,4,6-trinitrotoluene

Burcu Gumuscu (Uitvinder), Turgay Tekinay (Uitvinder)

Onderzoeksoutput: OctrooiPatent aanvraag

Originele taal-2Engels
Octrooinummer2012-O-111830
IPCTR
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit

Gumuscu, B., & Tekinay, T. (2012). IPC-nummer TR. Isolation of novel bacteria strains providing degradation of 2,4,6-trinitrotoluene. (Octrooi Nr. 2012-O-111830).