Isolation of novel bacteria strains providing degradation of 2,4,6-trinitrotoluene

Burcu Gumuscu (Uitvinder), Turgay Tekinay (Uitvinder)

Onderzoeksoutput: OctrooiPatent aanvraag

Originele taal-2Engels
Octrooinummer2012-O-111830
IPCTR
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit