Isolation, identification, and analysis of 4-acetylaminophenol-glucuronide in body fluids of dialyzed renal patients; a molecular mass marker for peritoneal diffusive transport

A.C. Schoots, G.C.M. Koomen, D.G. Struijk, R.T. Krediet, L. Arisz

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Isolation, identification, and analysis of 4-acetylaminophenol-glucuronide in body fluids of dialyzed renal patients; a molecular mass marker for peritoneal diffusive transport'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Chemische stoffen