Isolatieplan vol kieren; kennis en maatwerk ontbreken in nationaal project voor energiebesparing

A.G. Entrop, H.J.H. Brouwers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Samenvatting

Het nationaal energiebesparingsplan Meer met Minder heeft als doel tot 2020 2,4 miljoen bestaande gebouwen 30 % zuiniger te maken. Ir. Bram Entrop en pro.fdr.ir. Jos Brouwers vrezen dat dit initiatief van overheid, energieleveranciers, bouw- en installatiebedrijven niet meer is dan een papieren tijger. Zo ontbreekt het aan financiële prikkels om te zorgen dat gebouweigenaren daadwerkelijk energiebesparende maatregelen nemen.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)64-65
Aantal pagina's2
TijdschriftDe Ingenieur
Volume120
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit