Isolated bidirectional DC-DC converter for interfacing local storage in two-phase DC grids

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)
4 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Isolated bidirectional DC-DC converter for interfacing local storage in two-phase DC grids'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen