Island grammar-based parsing using GLL and Tom

A. Afroozeh, J.-C. Bach, M.G.J. Brand, van den, A. Johnstone, M.W. Manders, P.-E. Moreau, E. Scott

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

  3 Citaten (Scopus)
  2 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Island grammar-based parsing using GLL and Tom'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Engineering en materiaalwetenschappen