ISH and the search for resonant tangible interaction

C.C.M. Hummels, A. Helm, van der

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  11 Citaten (Scopus)
  1 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  No abstract.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)385-388
  TijdschriftPersonal and Ubiquitous Computing
  Volume8
  Nummer van het tijdschrift5
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2004

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'ISH and the search for resonant tangible interaction'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit