ISH and the search for resonant tangible interaction

C.C.M. Hummels, A. Helm, van der

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)385-388
TijdschriftPersonal and Ubiquitous Computing
Volume8
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - 2004

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'ISH and the search for resonant tangible interaction'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  • Citeer dit