Is viewdata easy to use?

F.L. Nes, van, J.H. Tromp

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Samenvatting

  No abstract.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)120-123
  Aantal pagina's4
  TijdschriftIPO Annual Progress Report
  Volume14
  StatusGepubliceerd - 1979

  Citeer dit