Is there an ethics of algorithms?

U.A.F. Kraemer, C.W.A.M. Overveld, van, M.B. Peterson

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

112 Citaten (Scopus)
488 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Is there an ethics of algorithms?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Neuroscience