Is the much discussed agility of Corporate Real Estate visible in practice? An empirical study of the relationship between business metrics and surplus property

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

63 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Is the much discussed agility of Corporate Real Estate visible in practice? An empirical study of the relationship between business metrics and surplus property'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie