Is statistiek eigenlijk wel wiskunde? (Column)

F.W. Steutel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)15-16
Aantal pagina's2
TijdschriftSTAtOR
Volume5
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit