Is semi-automatic authoring of adaptive educational hypermedia possible?

A.I. Cristea

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Is semi-automatic authoring of adaptive educational hypermedia possible?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Computer Science