Is it time to measure fractional flow reserve in all patients?

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditorialAcademicpeer review

27 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1122-1124
Aantal pagina's3
TijdschriftJournal of the American College of Cardiology
Volume41
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusGepubliceerd - 2 apr 2003

Citeer dit