Iron-sulfur clusters in proteins : synthesis of a model compound for three-iron-sulfur proteins

J.P. Weterings

  Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

  62 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  KwalificatieDoctor in de Filosofie
  Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
  Begeleider(s)/adviseur
  • Prins, Roel, Promotor, Externe Persoon
  • Reedijk, J.A., Promotor, Externe Persoon
  Datum van toekenning21 mrt. 1986
  Plaats van publicatieEindhoven
  Uitgever
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1986

  Citeer dit