Iron catalysts for the selective production of ethene and propene by means of the Fischer-Tropsch synthesis

E.P. Kieffer

  Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

  349 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  KwalificatieDoctor in de Filosofie
  Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
  Begeleider(s)/adviseur
  • van der Baan, Hessel, Promotor
  • Geus, John Willem, Promotor, Externe Persoon
  Datum van toekenning17 mrt. 1981
  Plaats van publicatieEindhoven
  Uitgever
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1981

  Citeer dit