Iron-based Fischer-Tropsch synthesis means Mars-van Krevelen type mechanism and catalytic self-assembly on iron carbides : a density functional study of CO hydrogenation to methane on Fe5C2

J.M. Gracia Budria, J.W. Niemantsverdriet

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

  1 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Abstract only
  Originele taal-2Engels
  TitelProceedings of the Xth Netherlands Catalysis and Chemistry Conference (NCCC XI), 01-03 March 2010, Noordwijkerhout
  Pagina's99-
  StatusGepubliceerd - 2010

  Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Iron-based Fischer-Tropsch synthesis means Mars-van Krevelen type mechanism and catalytic self-assembly on iron carbides : a density functional study of CO hydrogenation to methane on Fe5C2'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit