IOP MMI Mens-Machine Interactie : navigation, orientation and situational awareness

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

85 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijIPO
Aantal pagina's34
StatusGepubliceerd - 2000

Publicatie series

NaamIPO rapport
Volume1224

Bibliografische nota

Benchmark report on CHI99, 15-20 May, 1999, Pittsburgh, USA

Citeer dit