Ionization mechanisms in capillary supercritical fluid chromatography-chemical ionization mass spectrometry

R.J. Houben, P.A. Leclercq, C.A.M.G. Cramers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

17 Citaten (Scopus)
161 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Ionization mechanisms in capillary supercritical fluid chromatography-chemical ionization mass spectrometry'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Medicijnen en Levenswetenschappen