Ionic Liquids — how they can steer a reaction

P.S. Bäuerlein, B. Hamers, E.A. Pidko, C. Müller, D. Vogt

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Ionic Liquids — how they can steer a reaction'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie