Ionic liquid redox electrolytes based on binary mixtures of 1-alkyl-methylimidazolium tricyanomethanide with 1-methyl-3-propylimidazolium iodide and implication in dye-sensitized solar cells

M Bidikoudi, T Stergiopoulos, V. Likodimos, G.E. Romanos, M. Francisco, B. Iliev, G. Adamova, T.J.S. Schubert, P. Falaras

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  22 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Ionic liquid redox electrolytes based on binary mixtures of 1-alkyl-methylimidazolium tricyanomethanide with 1-methyl-3-propylimidazolium iodide and implication in dye-sensitized solar cells'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Chemistry

  Material Science

  Chemical Engineering