Ionic interaction and liquid absorption by wood in lignocellulose inorganic mineral binder composites

G.C.H. Doudart de la Grée, V. Caprai, J.E.G. van Dam, H. van As, H.J.H. Brouwers, Q. Yu (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Ionic interaction and liquid absorption by wood in lignocellulose inorganic mineral binder composites'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Zaken en Economie

Aarde en milieuwetenschappen