Ionic π-acidic-ligands in Pd(0) catalysed Hiyama cross-coupling

P.S. Bäuerlein, C. Müller, D. Vogt, J.M. Slattery, I.J.S. Fairlamb

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

  Samenvatting

  Abstract only
  Originele taal-2Engels
  TitelBook of abstracts of the Xth Netherlands Catalysis and Chemistry Conference (NCCC X), 02-04 March 2009, Noordwijkerhout
  Plaats van productieNoordwijkerhout
  Pagina's161-161
  StatusGepubliceerd - 2009

  Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Ionic π-acidic-ligands in Pd(0) catalysed Hiyama cross-coupling'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit