Ion transport and crystallization in porous materials as studied by magnetic resonance imaging

L. Pel, H.P. Huinink, K. Kopinga

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Ion transport and crystallization in porous materials as studied by magnetic resonance imaging'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen