Ion-selective optical sensor for continuous on-line monitoring of dialysate sodium during dialysis

M.K. Sharma, A.J.H. Frijns, R. Mandamparambil, J.P. Kooman, D.M.J. Smeulders

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
7 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Ion-selective optical sensor for continuous on-line monitoring of dialysate sodium during dialysis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie

Medicijnen en Levenswetenschappen

Chemische stoffen