Ion channeling for strain analysis in buried nanofilms (

L.J.M. Selen, F.J.J. Janssen, L.J. IJzendoorn, van, M.J.A. Voigt, de, M.J.J. Theunissen, P.J.M. Smulders, T.J. Eijkemans

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

  39 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  The title should have been: \"Ion channeling for strain anal. in buried nanofilms (
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)5507-5507
  TijdschriftJournal of Applied Physics
  Volume91
  Nummer van het tijdschrift8
  StatusGepubliceerd - 2002

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Ion channeling for strain analysis in buried nanofilms ('. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit