Inzicht in waarde, een How-to : een blauwdruk voor waardegedreven verbeterdashboards in de zorg

B.C. Schooneveldt

Onderzoeksoutput: ScriptieEngD Thesis

5 Downloads (Pure)

Samenvatting

Value-Based Health Care (VBHC), in Nederland ook wel Waardegedreven Zorg (WGZ) genoemd, is een nieuwe en onomkeerbare beweging in de Nederlandse gezondheidszorg. Een van de 6 essentiële onderdelen voor het waardegedreven werken is het werken met stuurinformatie om zodoende de waarde voor patiënten met een specifieke medische conditie te verhogen. Dit kan door middel van individuele stuurinformatie en door verbeterdashboards; stuurinformatie van de uitkomsten van patiëntcohorten. Dit laatste is het onderwerp van deze publicatie.
Dit document beschrijft het resultaat van de jaaropdracht om een blauwdruk te ontwerpen voor de ontwikkeling van verbeterdashboards in het kader van WGZ. Het doel luidde: “Het ontwikkelen van een dashboard/zorgmonitor en methodiek (blauwdruk) van stuurinformatie, waarmee zorgteams de waarde voor patiënten als leidraad voor het handelen kunnen gebruiken en proberen deze waarde continu te verbeteren door de kwaliteit, efficiëntie en beleving van de geleverde zorg te verhogen”. De blauwdruk is een ‘levend’ document dat na iteratief na oplevering van elk nieuw dashboard steeds verder wordt bijgeschaafd. Met dit verslag wordt een integrale benadering beschreven van de ontwikkeling van WGZ verbeterdashboards in het LUMC.
Het eindontwerp van de blauwdruk voor dit jaarproject is gebaseerd op één dashboard dat reeds in productie is genomen en twee dashboards die zich ten tijde van schrijven in de ontwikkelfase bevinden. De blauwdruk vormt enerzijds een prescriptief document voor de bouw van een nieuw WGZ verbeterdashboard en anderzijds is het een –in ontwikkeling zijnde- master-metadata-document van generieke keuzes en specifieke invullingen van de dashboards die bijdragen aan de bouw van toekomstige WGZ verbeterdashboards.
Ontwerpbesluiten op gebied van organisatie, proces, informatie, applicatie en infrastructuur worden beschreven die de blauwdruk en de dashboards vormgeven. In de praktijk is gebleken dat het bouwen van dergelijke dashboards in een ziekenhuis geen triviale opgave is. Uitdagingen liggen onder anderen op het vlak van datavalidatie, de aanpak van het ontwikkelproces, compliance aan de wet- en regelgeving en de werkwijze van het ontwikkelteam. Met deze opzet wordt beoogd ondersteuning te bieden aan het ontwikkelteam om dergelijke dashboards efficiënt en effectief te kunnen ontwikkelen. Hiermee is inzicht in de relevante uitkomsten van zorg nabij.
Originele taal-2Nederlands
Begeleider(s)/adviseur
  • Zonneveld, Guido A.M., Begeleider
  • Weggelaar, J.W.M. (Anne Marie), Begeleider
  • Kaymak, Uzay, Begeleider
  • Brobbel, C. (Kees), Externe begeleider, Externe Persoon
Datum van toekenning1 feb. 2019
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
StatusGepubliceerd - 1 feb. 2019

Bibliografische nota

PDEng thesis

Citeer dit