Invloed opruwmethode op schuifsterkte in aansluitvakken bij ZVB

D.A. Hordijk, H.W. Bennenk, S. Boer, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

2 Downloads (Pure)

Samenvatting

Zelfverdichtend beton is inmiddels gemeengoed geworden in de prefab industrie in Nederland. In eerder uitgevoerd onderzoek [1,2] is gevonden dat het verschil van ZVB met traditioneel ‘trilbeton’ hoofdzakelijk zit in de verwerkbaarheid en dat de mechanische eigenschappen, naast een enigszins lagere E-modulus bij dezelfde druksterkte, niet erg veel verschillen. Een punt dat nog wel nadere aandacht verdient, betreft de afschuifsterkte in aansluitvlakken. In het kader van hun afstudeerwerk is door D. Janmaat en M.J.P. Welzen [3] hiernaar een verkennend onderzoek verricht in het ‘Pieter van Musschenbroeklaboratorium van de TU-Eindhoven. Dat onderzoek is begeleid door de auteurs van dit artikel en de resultaten ervan worden navolgend besproken.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)72-76
Aantal pagina's5
TijdschriftCement
Volume57
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit