Investors and users : need for a housing facilities scenario

H. Tempelmans Plat

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

70 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TitelInternational Symposium on Economic Evaluation and the Built Environment, 6-10 September 1993, Lisbon, Portugal
RedacteurenA. Manso, H. Tempelmans Plat
StatusGepubliceerd - 1993

Citeer dit