Investigations on path indexing for graph databases

Jonathan M. Sumrall, George H.L. Fletcher, Alexandra Poulovassilis, Johan Svensson, Magnus Vejlstrup, Chris Vest, Jim Webber

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Investigations on path indexing for graph databases'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen