Investigations into the Club of Rome's World3 model : lessons for understanding complicated models

W.A.H. Thissen

  Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

  869 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  KwalificatieDoctor in de Filosofie
  Toekennende instantie
  • Industrial Engineering & Innovation Sciences
  Begeleider(s)/adviseur
  • Rademaker, O., Promotor
  • van der Grinten, P.M.E.M., Promotor
  Datum van toekenning5 mei 1978
  Plaats van publicatieEindhoven
  Uitgever
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1978

  Citeer dit