Investigation on the possibilities for recycling construction and demolition waste in to building materials in Tanzania

M.M. Sabai, M.V.A. Marinescu, R.R.A.M. Mato, H.J.H. Brouwers, E.L.C. Egmond - de Wilde De Ligny, van, J.J.N. Lichtenberg

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Investigation on the possibilities for recycling construction and demolition waste in to building materials in Tanzania'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen