Investigation of the neural drive during vibration exercise by high-density surface-electromyography

L. Xu, F. Negro, C. Rabotti, D. Farina, M. Mischi

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Investigation of the neural drive during vibration exercise by high-density surface-electromyography'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen