Investigation of the Li-ion conduction behavior in the Li10GeP2S12 solid electrolyte by two-dimensional T1-spin alignment echo correlation NMR

M.C. Paulus, M.F. Graf, P.P.R.M.L. Harks, A. Paulus, P.P.M. Schleker, P.H.L. Notten, R.A. Eichel, J. Granwehr

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Investigation of the Li-ion conduction behavior in the Li10GeP2S12 solid electrolyte by two-dimensional T1-spin alignment echo correlation NMR'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Chemische stoffen

Medicijnen en Levenswetenschappen