Investigation of the constricted positive column in neon

C.A.M. Mouwen

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

243 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Applied Physics
Begeleider(s)/adviseur
  • Kruithof, Arie Andries, Promotor
Datum van toekenning8 jun 1971
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
DOI's
StatusGepubliceerd - 1971

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit