Investigation of rebound behavior of wet solid materials

B. Crüger, Y. Tang, N.G. Deen, J.A.M. Kuipers, S. Heinrich

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Samenvatting

No abstract is available for this article.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1351-1352
Aantal pagina's2
TijdschriftChemie, Ingenieur, Technik
Volume88
Nummer van het tijdschrift9
DOI's
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit