Investigation of reactive transport phenomena for modification of two phase flow using NMR

H.J. Castelijns, L. Pel, H.P. Huinink, P.L.J. Zitha

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Investigation of reactive transport phenomena for modification of two phase flow using NMR'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen