Investigation of positive streamers by double pulse experiments

S. Nijdam, E. Takahashi, A.H. Markosyan, U.M. Ebert

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

67 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Investigation of positive streamers by double pulse experiments'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie