Investigation of plasma surface interactions using Mueller Polarimetry

E.T. Slikboer

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

269 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Applied Physics
  • Ecole Polytechnique
Begeleider(s)/adviseur
  • Kroesen, Gerrit M.W., Promotor
  • Sobota, Ana, Co-Promotor
  • Guaitella, O.Y.N., Co-Promotor
  • Garcia-Caurel, Enric, Co-Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning26 nov 2018
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4634-3
StatusGepubliceerd - 26 nov 2018

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit