Investigation of microstructures and properties of polyethersulphone (PES)-cured epoxy system

S.H. Jain, S.C. Jana

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

  Originele taal-2Engels
  TitelProceedings of PPS-16
  Plaats van productieChina, Shanghai
  Pagina's455-
  StatusGepubliceerd - 2001

  Citeer dit