Investigation of mass and energy coupling between soot particles and gas species in modelling counterflow diffusion flames

L. Zimmer, F.M. Pereira, J.A. Oijen, van, L.P.H. Goey, de

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

93 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Investigation of mass and energy coupling between soot particles and gas species in modelling counterflow diffusion flames'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie