Investigation of Local Thermodynamic equilibrium in HID lamps

T. Nimalasuriya, A.J. Flikweert, W.J. Harskamp, van, Xiao-Yan Zhu, N. Vries, de, M. Haverlag, W.W. Stoffels, J.J.A.M. Mullen, van der

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPosterAcademic

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Investigation of Local Thermodynamic equilibrium in HID lamps'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie