Investigation of exciton properties in organic materials via many-body perturbation theory

Jens Wehner

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

547 Downloads (Pure)

Samenvatting

Modeling energy transport in an organic solar cell
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Mathematics and Computer Science
Begeleider(s)/adviseur
  • Koren, Barry, Promotor
  • Baumeier, Björn, Co-Promotor
Datum van toekenning7 mei 2019
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4744-9
StatusGepubliceerd - 7 mei 2019

Bibliografische nota

Proefschrift

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Investigation of exciton properties in organic materials via many-body perturbation theory'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit