Investigation of crystalline silicon surface passivation by positively charged POx/Al2O3 stacks

L.E. Black, W.M.M. Kessels

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
139 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Investigation of crystalline silicon surface passivation by positively charged PO<sub>x</sub>/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> stacks'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen