Investigation of a household-scale open sorption energy storage system based on the Zeolite 13X/water reacting pair

R. van Alebeek, L. Scapino, M.A.J.M. Beving, M. Gaeini, C.C.M. Rindt, H.A. Zondag

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

74 Citaten (Scopus)
336 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Investigation of a household-scale open sorption energy storage system based on the Zeolite 13X/water reacting pair'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering