Investigation into the use of the television magnifier in the Netherlands

L. Zabel, H.E.M. Mélotte

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Samenvatting

  No abstract.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)117-121
  TijdschriftIPO Annual Progress Report
  Volume13
  StatusGepubliceerd - 1978

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Investigation into the use of the television magnifier in the Netherlands'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit