Investigation into the structure of hafnium (IV), zirconium (IV), iron (III) and copper (II) tropolonates

W.J.A. Copray

  Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

  722 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Duits
  KwalificatieDoctor in de Filosofie
  Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
  Begeleider(s)/adviseur
  • Stevels, J.M., Promotor
  • Prins, Roel, Promotor, Externe Persoon
  Datum van toekenning26 jan. 1979
  Plaats van publicatieEindhoven
  Uitgever
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1979

  Citeer dit