Investigation into the initialization behaviour of RAFT-mediated styrene-maleic anhydride copolymerizations

E. van den Dungen, J. Rinquest, N.O. Pretorius, J.M. McKenzie, J.B. McLeary, R.D. Sanderson, B. Klumperman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

35 Citaten (Scopus)
4 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Investigation into the initialization behaviour of RAFT-mediated styrene-maleic anhydride copolymerizations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemistry

Physics