Investigating two unresolved issues in fuzzy front end execution

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

223 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Industrial Engineering & Innovation Sciences
Begeleider(s)/adviseur
  • Langerak, Fred, Promotor
  • Griffin, Abbie, Co-Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning23 jan 2014
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-8891-746-2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit