Investigating the thermal behaviour and degradation rate of BIPV modules: Case study of a high-rise office building under different climatic conditions

Juliana Emanuella Gonçalves, T. van Hooff, Dirk Saelens

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Investigating the thermal behaviour and degradation rate of BIPV modules: Case study of a high-rise office building under different climatic conditions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen